Михајло Донев: Пандемијата поттикна некои работи кои кај нас не се брзаа со имплементирање

Подолго време македонските компании се жалат на недостиг на кадри, потребата од практични знаења, дали премногу во образованието се стави акцент на теоријата, а не и на праксата?

„Имаше доста реакции на компаниите дека образовните програми не одговараат, не се релевантни на нивните програми. Оттука е нивниот ангажман во образовниот систем, тие да дадат допринос, поголемиот компании први дадоа допринес. Сега повеќето компании видоа дека тоа е профилирање на кадар кој понатаму ќе може полесно да се адаптибира на условите во самата компанија, децата да стекнат работна навика“ – вели Михајло Донев – в.д. оперативен директор во Стопанска комора на Македонија.

Донев на прашење колку македонските компании брзо се преорентираа на новиот начин на функционирање поради пандемијата вели:

„Различни дејности, различно беа погодени од здравствената која се претопи во економска криза. Пандемијата е поттик за некои работи кои не се брзаа со имплементирање. Првпат за голем дел во македонските компании се примени работа од дома. Голем предизвик беше ова за многу компании“.