Интервјуа

БАЛКАН

ЕМИСИИ

Се бара општествен консензус за повеќе и поголеми даноци

Најавените „даночни реформи“, се поблиску до дефиницијата на ад-хок мерки најверојатно поттикнати од фискална нужност, но не и од желба за реформи, бидејќи не се базираат на економски и финансиски анализи кои се транспарентни и стратешки…

Трилинг – Дали со или без ЕУ, Македонците ќе изчезнат?

МАНУ индивидуално оспорени догoвори со Грција и Бугарија или македонизам како возобновен балкански национализам. Дали со и или без ЕУ Македонците ќе изчезнат? Во унијата Македонија, но без Македонците. Дали академик Ќулафкова надвисна со…

Трилинг – Што се очекува од Северна Македонија во преговорите за членство во унијата?

Бриселски одлуки, софијска недоверба, македонски фрустрации. Како да се надомести изгубеното време? Како наместо не да се прифати да? Зошто јавноста е затруена со нетолеранција? Додека бевме во бриселскиот авион, се потурболентни се…

СЦЕНА