Најновото издание на Трилинг со актуелни теми!

Во најновото издание на Трилинг погледнете ги интервјуата со проф. Никица Мојсоска-Блажевски – извршна директорка на Македонија 2025,

со Вени Марковски, внукот на Венко Марковски,

со адвокатот Тома Фила кој живее во Белград и со кореoграфката – Рисима Рисимкин.