Над една третина од потрошената струја во ЕУ е од обновливи извори на енергија

Дури 37 отсто од бруто-потрошувачката на електрична енергија во ЕУ во 2020 година е од обновливи извори на енергија, објави „Евростат“.

Енергијата од ветерот и хидроенергијата заедно сочинуваат повеќе од две третини од вкупната електрична енергија произведена од обновливи извори. Преостанатата третина од електричната енергија доаѓа од соларна енергија (14 проценти), цврсти биогорива (осум проценти) и други обновливи извори (осум проценти).

Во анализата на „Евростат“ се наведува дека сончевата енергија е најбрзо растечки извор бидејќи во 2008 година учествувала само еден процент од вкупната потрошена електрична енергија во ЕУ, а во 2020 година ќе се зголеми на 14 проценти.

Меѓу земјите-членки на ЕУ, најголема потрошувачка на енергија од обновливи извори има во Австрија (78 отсто) и Шведска (75 отсто), но и Данска (65 отсто) и Португалија (58 отсто).

Најмал удел на електрична енергија од обновливи извори има во Малта, само 10 отсто, Унгарија и Кипар (по 12 отсто), Луксембург (14 отсто) и Чешка (15 отсто).