Христова Заевска: Образованието во Македонија е прилично јасно како треба да се реформира

„Аспект кој особено недостасува кај нас, моите студенти (во Копенхаген) сите имаат студентска работа, и тоа не носат бурек и не копираат, на стандардното кај нас, тие работат во научни лаборатории, работат во светските брендови на Данска. Тие се веќе подготвени кадри, обучени. Мислам дека тука мораме да работиме, образованието е прилично јасно како треба да се реформира, прашањето е дали сакаме ресурсите да ги насочиме во тоа“ – вели Олимпија Христова Заевска – асистент професор на школата за бизнис во Копенхаген во најновото издание на „Трилинг“.

https://youtu.be/p7afGkUzN2E