Сказни за економски кризи или алиби за зависноста и симбиозата на бизнисот со власта

Роман на годината или приказни за секојдневието. Црвот на животот како сомнеж за неговите вредности.

Што ни се случува – сказни за економските кризи или алиби за зависноста и симбиозата на бизнисот со власта?

Кочани и Велес заробеници на екоцидите.

Моџо во потрага по паниката и паничарите – за богатите ефтини пансиони во кујните на Владата и Собранието.

И гостите и темите фото-албум на една седмица.