Најновото издание на Трилинг

Во најновото издание на Трилинг гостуваа Билјана Ивановска – претседателка на Антикорупциската комисија, Дарко Лазаров – универзитетски професор и претседател на Клубот на извозници при СКМ, Патрик Мартинс – директор на Делегацијата на германското стопанство и Мухамед Јашари – докторанд на Правниот факултет.