Како ќе се формира парламентарното мнозинство?

Заев останува, Мицкоски се надева.

Како ќе се формира парламентарното мнозинство?

Со прегрупирање или нови избори?

Во интимните драми се кријат човечки судбини. Трилинг тема – како до социјално поправедно општество.

Сиромашните се грижа на богатите. Што да научиме од Германците и нивните социјалдемократи?

Моџо зборуе, кога другите молчат.