Вучкова: Нашиот економски развој како држава зависи од квалитетот на институциите

„Според глобалната конкурентност на светскиот економски форум нашата моментална состојба на економски развој и конкурентна способност определува дека во иднина нашиот економски развој како држава зависи пред се од квалитетот на институциите, а не расположливоста со ресурси. Овие индикатори треба да бидат основа за сеопфатна реформа, не само на Владата, овде се мисли на сите на сите инстанци во државни институции“ – вели Ивана Вучкова – програмски координатор во Фондацијата „Фридрих Еберт“ во најновото издание на „Трилинг“.

„Не можеме да имаме ефикасна држава без соодветни јавни финансии“ е пораката на Вчкова.

https://youtu.be/qgjkVOAxZmE