„Буџетот и денарот се стабилни, државните резерви на највисоко ниво“

Премиерот Ковачевски денеска посочи дека Буџетот е стабилен и ликвиден и во полна кондиција да ги финансира сите обврски во однос на програмите за финансиска поддршка на граѓаните и стопанството.

„При конципирањето на Буџетот за 2022, беа намалени непродуктивните трошоци во буџетските ставки за сметка на обезбедување дополнителни средства заради справување со економската криза за која знаевме дека во 2022 година ќе ја има и заради тоа успеавме да ја одржиме ликвидноста на компаниите во енергетскиот сектор“ – истакна Ковачевски.

Тој потврди и повтори дека Владата е во постојана комуникација со Народната банка на Република Северна Македонија и нема никакви стравувања во однос на стабилноста на денарот и дека државните резерви се на највисоко ниво и согласно висината на државните резерви стабилен е и денарот.