ССМ бара договорите на определено да траат најмногу 1 година

„Договорите на определено време да бидат со времетраење од најмногу една година и да се склучуваат под определени услови предвидени со закон“ е барањето што денеска го презентираше Сојузот на синдикати на Македонија.

„Работодавачите треба да знаат дека насекаде во светот договорите на определено време се исклучок, а не правило, тие се применуваат за привремени и повремени работни задачи во одредени услови утврдени со закон (замена на отсутен работник, зголемен обем на работа и сл), како и  за повремено извршување на  работи кои не е од основната дејност на компанијата“ велат од ССМ во денешното соопштение.

Оттаму посочуваат дека праксата покажало дека работодавачите ги користат овие договори за манипулирање на работниците, намалување на нивните права од работен однос поради страв дека договорот нема да им биде продолжен и изрекување на откази на договорите за вработување без утврдување на реални причини за отказ.

„Пратениците треба да се охрабрат и да прифатат предлог кој значи намалување на траењето на договорите за вработување на определено време на една година или на шест месеци како што е предлогот во Собранието и да придонесат за елиминација на злоупотребите кои ги прават работодавачите со ваквите договори за вработување на определено време кои во време на криза беа најмногу користени за губење на работните места“ – наведуваат од ССМ.