Промена на условите за пензионирање во Србија

Во Србија од следната година ќе важат нови услови за пензионирање, соопшти Државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување.

За жените, старосната 5 години стаж на осигурување.

За мажите сè уште важат истите услови – 65 години и најмалку 15 години стаж на осигурување.

Поместувањето на условот за возраст за жените е до 2032 година, кога условите за двата пола ќе бидат еднакви, 65 години и најмалку 15 години стаж на осигурување.

Осигурениците од двата пола можат да го остварат правото на пензија и доколку имаат наполнето 45 години стаж на осигурување, без разлика на нивната возраст.граница за пензионирање е поместена за два месеци од јануари – возраст од 63 години и осум месеци живот и најмалку 1