По неполни два месеци разрешена в.д. директорката на „Театар Комедија“

В.д. директорка на „Театар Комедија“ – Магдалена Ризова Черних е разрешена од должноста на в.д. директорка на Националната установа „Театар Комедија“.

Од Министерството за култура информираат дека министерката Ирена Стефоска го донесе ова решение за престанок на должноста поради работа која не е во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со Закон.

„Имено, од страна на раководното лице Магдалена Ризова Черних, вршител на должноста директор на Националната установа „Театар Комедија“ – Скопје, и покрај доставеното укажување од Министерството за култура за потреба од измени на подзаконскиот акт на Националната установа, до денот на донесување на решението за престанок на мандат, од страна на раководното лице и покрај надлежноста истото да се заврши во законски определен рок, не е направено усогласување на Статутот на Националната установа Театар Комедија – Скопје, согласно Меѓународната фраскатиева класификација“ – се вели во соопштението од Министерството.

Ризова Черних беше назначена за директорка на „Театар Комедија“ на 24 ноември 2021 година, откако ја разрешиша тогашната директорка – Нора Шаќири-Марковиќ.