ЕЛС – апсолутен лидер во сите категории за национална брза пошта за 2022 година

Во хотелот „Мериот“ беше одржан 20-ти јавен состанок на Агенцијата за пошти, на кој пред чинителите во поштенскиот сектор беа презентирани тековните активности, плановите за делување во идниот период, како и Статистичкиот извештај за поштенските активности во Република Северна Македонија за 2022 година.

На јавниот состанок беше презентиран Статистичкиот извештај за поштенските активности во Република Северна Македонија за првото полугодие од 2022 година од страна на раководителката на Директоратот за следење и анализа на пазарот, Данијела Спасиќ Томовска.

Еко Логистик Сервис е апсолутен лидер во сите категории за национална брза пошта за 2022 година, според Агенција за пошти.

– 45% од пазарот – Најдобри Даватели на поштенски услуги на слободен пазар со најголем остварен обем од обезбедување на поштенски услуги.

– 47.5% од пазарот – Најдобри Даватели на поштенски услуги на слободен пазар со најголем остварен обем на пратки за кореспонденција.

– 2.500.000 доставени пакети – Најдобри Даватели на поштенски услуги на слободен пазар со најголем остварен обем на пакети.

– Еко Логистик Сервис со воведување на новите продукти и зголемување на капацитетите и ресурсите стреми кон зголемување на растот на компанијата и доставата.