Додик: Ниту една земја нема право да интервенира во внатрешните работи на друга земја

Претседателот на Република Српска – Милорад Додик оцени дека ниту една држава нема право да интервенира во внатрешните или надворешните работи на друга држава, како и дека не само вооружена интервенција, туку и каква било друга форма на мешање или каква било друга закана е насочени против некоја личност, држава или нејзини, политички, економски и културни елементи, спротивно на меѓународното право.

„Ниту една држава не може да применува или поддржува употреба на мерки од економска, политичка или која било друга природа за да се принуди друга држава да ѝ се потчини при остварувањето на нејзините суверени права или да добие корист од кој било вид од неа. Употребата на сила за целта да се одземе народот од националниот идентитет е кршење на неговите неотуѓиви права и принципот на интервенција“, вели Додик во авторскиот текст за весникот „Политика“.

Тој додаде дека Повелбата на ОН не ги дели нациите на мали и големи, ниту државите на мали и големи и дека еднаквоста и почитувањето на суверенитетот на секоја држава се општи принципи на меѓународното право.