Гаши во Дебар открива три посебни точки за инвеститорите од дијаспората

Албанците кои живеат во различни земји во светот, ќе имаат придобивки од даночните олеснувања и поддршка за отворање бизниси во нивната татковина. Ова го предвидува планот на коалицијата ВЛЕН, кој Африм Гаши, претседател на „Алтернатива“ му го открил на претприемачот и активистот од Дебар, Ибрахим Колари, кој се вратил од Америка и инвестирал во својата татковина.

Во оваа прилика, Гаши покажа дека тој и коалицијата ВЛЕН имаат посебна програма за иселениците и луѓето кои инвестираат во Северна Македонија.

„Субвенционирање на таксите и даноците. За првите три години на сите оние кои живееле пет или повеќе години во странство и се враќаат да инвестираат износ од 50.000 евра или повеќе во отворање нов бизнис во Северна Македонија“, рече Гаши, покажувајќи и дека ќе има преполовување на данокот на добивка.

„Преполовувањето на данокот на добивка. Бизнисите отворени од иселениците ќе добијат поврат на даночниот процент врз основа на секторите во кои инвестираат (приоритетни ќе бидат новите технологии, преработката на храната и модерното земјоделство), но и врз основа на работните места што ги создаваат (приоритетни ќе бидат вработувањето на младите луѓе и жени)“.

Сепак, една од најинтересните точки што ги споменува Гаши е создавањето на Министерството за дијаспора, со кое ќе раководат кадрите од дијаспората.

„Создавањето на структурата „Промотори на СМ“, преку која иселениците делуваат како економски амбасадори и привлекувачи на инвестиции. Посебни личности од јавниот живот и претприемачи од дијаспората ќе бидат назначени на позицијата Почесен конзул во соодветните земји, со цел да се влијае на подобрување на имиџот на земјата и сеопфатната комуникација на нашите иселеници со соодветните земји“.